آخرین ترانه ی باران
هیچ کس تردامن نیست ـ دیگران می پوشند ومابرآفتاب نهاده ایم ـ شمس تبریزی 
قالب وبلاگ
چت باکس


کارنامه....

چماق... زنجیر...شمشیر

تحقیر..توهین

سلول انفرادی

شکنجه... کتک..آزارجسمی... سنگسا روتجاوزجنسی

جنگ..خشونت وترور

جوخه های مرگ

گورهای بی نام ونشان

اینست آئین ما!!!!!؟

وبازهم نقشه وفریبی دیگر

نگاه رحمانی! نواندیشی دینی

روشنفکرمذهبی؟؟؟!!

بس کنید...شریران شرور...

راهزن وگردنه بند...خونخواروجلاد..ریاپیشه وفریب کار...چه باچراغ وبی چراغ

چه بالبلس رسمی وچه غیررسمی.... شیا داست ومبشرپلیدی ودرنده خویی وزشت کاری

دیگرحتی ساده دللان زودباورنیزفریبتان رانمی خورند..

.......................

حافظ ! این خرقه بیانداز..مگرجان ببری............ کاتش ازخرمن سالوس وکرامت برخاست

....

روشنفکردینی ویا دین و روشنفکری؟

باورهای دینی به مجموعه قوانین ومقررات ایستا وغیرقابل تغییری می گویند که رعایت آنها بدون هیچ کم وکاستی برای دین باوران لازم وضروریست.. بنابراین بعلت پرده تقدسی که براین باورها کشیده شده هرگز نمی توان درآنها با تو جه به دست آوردهای فکری بشردرطول زمانها دگرگونی وتغییر بوجود آورد..

 

روشنفکر به کسی اتلاق میگردد که همیشه با نگاهی نوو تازه و پویا  نسبت به مسائل مینگرد و وبنابراین عنصرپویایی فکری ونوزایی اندیشه ازمختصات مهمروشنفکری روشن اندیشی وروشنفکران است

چرادین باوری و روشنفکری با هم ناهمخوانند؟؟

وجودایستایی دریباورهای دینی وپویایی درروشنفکری نقاط تظاد بین این دو دیدگاه است واین ناهمجنسی رابا هیچ شگردی نمی توان بیکدیگرچسباند و درکنارهم قرارداد...

روشنفکری دینی یک لقب ناهمگون اختراع شده درایران است!! بگونه ایکه درهیچ یک ازجوامع بشری این برچسب ناچسب وجودنداردچراکه قبول و یا رد باورهای دینی امریست کاملا خصوصی وبنابراین هرگزنمی تواند امتیازی محسوب گردد که با دست آویزقراردادن آن بین افراد وجه تمایزی قرارداد...

ونتیجه اینکه دیگرسکه افرادی که این این لقب را برخود نهاده وباز تحت عناوینی چون برداشت تازه ونگرشی نو ازدین درپی فریب ونیرنگی تازه هستند که جوانان رابه کج راهه وبیراهه بکشانند دیگرارزش وخریدارندارد

آقایان سروش وکدیور وحجاریان وگنجی وخاتمی وجهان بیگلو وووو ..ودیگرکسانی که بین سنت ومدرنیسم معلق هستید!!.. توجه کنید:... تلاش نکنید تا برداشتهای دینی خودرا با تردستی ونیرنگ وفریب  درزرورق نوورنگی بپیچید!!.....تظادهای فکری شما حل ناشدنی است به دست آوردهای فکری- خردمندانه بشرلباس دینی نپوشانید!!! شدنی نیست.. ... نگاه کنید به شعرها وترانه خوانی ها و شعارهای شریعتی که چگونه درمیدان عمل واندیشه درگورستان باورهای دغل کارانه وشیادانه مدفون شدند.............بس کنید

درانتها سخنی هم دارم با هم میهن مبارز وآگاهم خانم شیرین عبادی... نازنین... ما همه ایرانی ها بوجودشما افتخارمی کنیم ولی تلاش کنید ازاتکرار این سخن که دین و دموکراسی وحقوق بشربا هم هم خوانی دارند!!! خودداری کنید وکوشش خودرا درراستای همان فریادزنان دربند ایران و کودکان کار و زندانیان فکری متمرکزنمائید.... حیف است ازشما که دردام تجدیدنظرطلبان و به بن بست خوردگان دینی گرفتارآئید.

 

دورشو ازبرم ای واعظ وافسانه مگوی...................... من نه آنم که دگرگوش به تخدیرکنم

رند یکرنگم و با شاهد و می همصحبت".............. نتوانم که دگر حیله وتزویرکنم...

 

 

[ 25 - تیر‌ماه - 1385 ] [ 01:26 ب.ظ ] [ (سهیک ) ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
آرشیو مطالب
امکانات وب
تعداد بازدید ها: 476456

فروش بک لینکطراحی سایت
قالب وبلاگ
.jpg لیست وبلاگهای به روز شدهفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز

دریافت کد آهنگ